Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: χοντσά

χοντσά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

Χαμηλό τραπέζι φαγητού (Τουρκ. honca).