Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κιρλί

Κιρλί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Ακάθαρτος, βρωμιάρης