Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Σιβρί

Σιβρί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αιχμηρός, μυτερός