Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κρ`φ

Κρ`φ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αίμα