Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ζα`ί`φ

Ζα`ί`φ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αδύνατος αδύναμος