Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Χσ`μ

Χσ`μ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Συγγενής