Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Γιαμπαντί

Γιαμπαντί

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Άγνωστος. ξένος