Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Ναμκιόρ

Ναμκιόρ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Αχάριστος, αγνώμων