Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κία;τ

Κία;τ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Χαρτί