Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κόσμι

Κόσμι

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Μαλλιά

Επεξήγηση

Της κεφαλής