Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Κας

Κας

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Φρύδι

Επεξήγηση

Το ς προφέρεται παχύ