Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: Τάτκα

Τάτκα

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

Πατέρας