Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Τυροπιτα

Τυροπιτα

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Το δύκοχο που φορούσαν οι στρατιώτες με την στολή εξόδου.Τώρα είναι μπερές.