Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: ΧΑΜ

ΧΑΜ

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Χειριστης Ασυρματων Μέσων