Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: DJ

DJ

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Αυτος που πλένει τους δίσκους μετά το φαγητό