Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: ΣΕΞ

ΣΕΞ

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Στέρηση ΕΞόδου (τιμωρία)