Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: παχίρι

παχίρι

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Επεξήγηση

χάλκινο σκεύος κουζίνας. Πλυθ. παχίρια.