Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Φι

Φι

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Φυλακή (ποσα φ έφαγες?)