Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: Ροζαλία

Ροζαλία

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Το απολυτήριο λόγο του χρώματος του χαρτιού που είναι ροζ