Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: νερόκοτες

νερόκοτες

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Οι πεζοναύτες