Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: γερμανικό

γερμανικό

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Η σκοπιά που είναι απο τις 02:00-04:00