Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: ποντίκι

ποντίκι

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

ο νέος φαντάρος