Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: Τσανάκα

Τσανάκα

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

Η πλαστική λεκάνη πλυσήματος ρούχων