Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: Κέλης

Κέλης

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

Ο καραφλός

Σχόλια

Προφέρεται με δύο κ , με έντονο το κ