Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: Μαρκούτσο

Μαρκούτσο

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

Το λάστιχο του νερού που πλένουμε πχ τα μπαλκόνια