Διάλεκτος: Ροδίτικα - Λέξη: Σουλουντράνι

Σουλουντράνι

Διάλεκτος: Ροδίτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Ρόδος

Επεξήγηση

Το τελείωμα της υδροροής που φαίνεται απο τα μπαλκόνια για τα φεύγουν τα νερά