Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: ΓΙΑΟΥΣ

ΓΙΑΟΥΣ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

ΚΑΛΑ

Εκφράσεις, Παροιμίες, Γνωμικά

ΣΟ ΝΤΕ ΠΡΑΑΣ; ΓΙΑΟΥΣ ΝΕ ΣΙ;

ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ;ΚΑΛΑ ΕΙΣΑΙ;