Διάλεκτος: Τρακατρούκικα - Λέξη: ΜΑΛΕ

ΜΑΛΕ

Διάλεκτος: Τρακατρούκικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται: Καλλιθέα Κομοτηνής

Μετάφραση

ΜΑΜΑ

Σχόλια

Μαλέ, λέμε όταν απευθύνουμε τον λόγο στη μαμά μας.