Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: μπαϊλντίζω

μπαϊλντίζω

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

κουράζομαι

Σχόλια

Αγανάκτησα