Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: σα κάτ

σα κάτ

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

προς τα κάτω