Διάλεκτος: Βολιώτικα - Λέξη: σα πάν

σα πάν

Διάλεκτος: Βολιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θεσσαλία / Τόπος που μιλείται: Περιφέρεια Βόλου

Μετάφραση

προς τα πάνω