Διάλεκτος: Καραμανλίδικα - Λέξη: μαστραπά

μαστραπά

Διάλεκτος: Καραμανλίδικα / Ευρύτερη περιοχή: Καππαδοκία / Τόπος που μιλείται: Μιστί Καππαδοκίας

Μετάφραση

κύπελλο

Επεξήγηση

χάλκινο κύπελλο (τουρκ. masrapa)