Διάλεκτος: Χιώτικα - Λέξη: Πολεμώ

Πολεμώ

Διάλεκτος: Χιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Χίος

Μετάφραση

προσπαθώ, ασχολούμαι