Διάλεκτος: Χιώτικα - Λέξη: Ξεθερμώ

Ξεθερμώ

Διάλεκτος: Χιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Νησιά Αιγαίου / Τόπος που μιλείται: Χίος

Επεξήγηση

Πλένω τα πιάτα