Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: τσαλί

τσαλί

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

κλαδί θάμνου (συνήθως αγκαθωτό)