Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: σαζάνι

σαζάνι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κυπρίνος