Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: γκατζόλι

γκατζόλι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

γαϊδούρι

Σχόλια

Ακούγεται κυρίως στο Σουφλί. Λέγεται γκατζολία υποτιμητικά ο Νομός Έβρου, από στρατευμένους εκεί.