Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: καρίκι

καρίκι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

η σειρά στο χωράφι