Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: μπουγατσούδα

μπουγατσούδα

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

λειτουργιά

Επεξήγηση

στρογγυλό ψωμί, προοριζόμενο για πρόσφορο στην εκκλησία