Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αρνίθι

αρνίθι

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κότα