Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα - Λέξη: μπούμπος, μπούμπα

μπούμπος, μπούμπα

Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Ηπειρωτική Ελλάδα

Μετάφραση

κατσούφης, ακοινώνητος