Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα - Λέξη: μπέλος

μπέλος

Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Ηπειρωτική Ελλάδα

Μετάφραση

ασπριδερός

Επεξήγηση

αυτός που δεν έχει κέρατα

Σχόλια

η επεξήγηση είναι λάθος. Είναι για άλλη λέξη