Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα - Λέξη: κρούτος

κρούτος

Διάλεκτος: Σαρακατσαναίικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται: Ηπειρωτική Ελλάδα

Επεξήγηση

αυτός που έχει κέρατα