Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: αχριδιά

αχριδιά

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

Το κεντρικό ξύλινο δοκάρι που έμπαινε κόντρα για να κρατάει τις ξύλινες στέγες