Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: γκρέμια

γκρέμια

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

γκρεμός

Επεξήγηση

στ` Χατζήμπαλ` τα γκρέμια (τοποθεσία)