Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: κινεζος

κινεζος

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

το ρυζι