Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: παπι

παπι

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

το τεθωρακισμενο οχημα μεταφορας προσωπικου Μ113