Διάλεκτος: Φανταρίστικα - Λέξη: τεθωρας

τεθωρας

Διάλεκτος: Φανταρίστικα / Ευρύτερη περιοχή: Όλη η Ελλάδα / Τόπος που μιλείται:

Επεξήγηση

ο στρατιωτης τεθωρακισμενων