Διάλεκτος: Θρακιώτικα - Λέξη: Βουινιά

Βουινιά

Διάλεκτος: Θρακιώτικα / Ευρύτερη περιοχή: Θράκη / Τόπος που μιλείται:

Μετάφραση

κοπριά αγελαδος

Επεξήγηση

Περιτωματα αγελαδος,κοπριά