Διάλεκτος: Επανομίτικα - Λέξη: Ζουναλ

Ζουναλ

Διάλεκτος: Επανομίτικα / Ευρύτερη περιοχή: / Τόπος που μιλείται: Επανωμή - Νομός Θεσσαλονίκης

Μετάφραση

Το Πλαγιαρι

Επεξήγηση

Ένα χωριό κοντά στην Επανωμή